Vinyl Market GR-Events

Vinyl Market Events

Vinyl Market GR-Events

Vinyl Market

Event

Τοποθεσία

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Event

Τοποθεσία

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

19, 20 και 21 Απριλίου 2019    search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

1, 2 και 3 Φεβρουαρίου 2019    search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

5, 6, και 7 Οκτωβρίου 2018    search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

3 & 4/2/2018     search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

18 & 19/11/2017     search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

17 & 18/06/2017     search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Mega Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "Δεξαμενές Καθαρισμού" (Δ10)

6, 7 & 8/04/2017     search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Mega Vinyl Market

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "ΝΕΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ"

24 & 25/09/2016     search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Bazaar

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Αίθουσα "Μηχανουργείο Δ12"

2 & 3/04/2016     search-icon

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Vinyl Market GR-Events

Vinyl Market GR-Events

 

Vinyl Market GR-Events Event βινυλίου Τεχνόπλη Δήμου Αθημαίων,Rock, soul, funk, jazz,blues, indie, alternative, heavy metal electronic,δίσκοι,μουσική